barbarzynskie tsunami glowny
46 eksponaty
46 mapa

Solid Zenona bity w Konstantynopolu w latach 476–491 (RIC 910).

Przed 1826 r. pod blokiem granitu znaleziono 3 monety: solid Teodozjusza II wybity w Rawenie lub Mediolanie w 423 r., opisany wyżej solid Zenona oraz naśladownictwo (ostrogockie?) solida Anastazjusza I powstałe prawdopodobnie w początkach VI w. Ponadto odkryto pierścień ze spiralnie zwiniętego drutu, wchodzący być może w skład całego depozytu. Monety zostały zakupione przez Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde w Szczecinie.

Chronologia:

1. poł. VI w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. A.Bursche

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo