barbarzynskie tsunami glowny
58 eksponaty
58 mapa

1 – ostroga brązowa z Kopaniewa, zachowana w całości, mocno skorodowana. Ostroga jest zdobiona pięcioma parami żłobków oraz owalnymi wgłębieniami. W klasyfikacji J. Żaka ostroga ta zaliczona została do grupy technicznej I odmiany A. Opinie na temat proweniencji ostróg tego typu są podzielone: uznawane są za wyroby germańskie, słowiańskie, lub zachodnioeuropejskie, a także powstałe pod wpływem bałtyjskim lub karolińskim.
2 – ostroga brązowa z Drawska Pomorskiego, zachowana częściowo, ze śladami naprawy w miejscu pęknięcia. Zdobiona rowkami i pionowymi wgłębieniami oraz stylizowanymi głowami zwierzęcymi. W klasyfikacji ostróg J. Żaka zaliczona została do grupy technicznej I, odmiany B, natomiast wg I. Gabriela i A. Janowskiego należałoby zaliczyć ją do okazów z zaczepami uszkowymi (obecnie ułamanymi).

1 – znaleziona przypadkowo, najpewniej w latach 80. XIX w., przy drodze prowadzącej do Łebienia, wraz z fragmentami zdobionej ceramiki i nożem żelaznym;
2 – znaleziona przypadkowo lub podczas badań powierzchniowych na przełomie XIX i XX w. razem z fragmentami przedmiotów żelaznych, naczyń glinianych oraz kości zwierzęcych na grodzisku zwanym “Górą Szubieniczą”, położonym przy granicy z Dalewem.

Chronologia:

Do niedawna ostrogi datowano na VI w. (Kopaniewo – pocz. VI w., Drawsko – schyłek 1. poł. VI w.). Obecnie ich chronologię przesuwa się z reguły na VIII w. (odmiana A – 1. poł. VIII w., odmiana B –C – 2. poł. VIII w.)

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. A. Kowalówka

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo