barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Brązowa sprzączka z płasko-owalną, masywną ramą i bogato zdobionym kolcem. Półokrągła skuwka z trzema nitami jest pokryta srebrną folią.

Należy do typów H43–44 wg Madydy-Legutko i jest zbliżona do sprzączek w stylu Sösdala-Untersiebenbrunn-Kačyn.

Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe z 2001 r. Sprzączka została odkryta w lesie pod Ulowem, w pobliżu stan. 3 – cmentarzyska kultury wielbarskiej, które wchodzi w skład kompleksu 8 stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów zlokalizowanych wokół Ulowa, badanych od 2001 r. Odkryto tu 176 grobów, przeważnie ciałopalnych.

Chronologia:

2. poł. IV – 1. poł. V w.

Zbiory:

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

Oprac. B. Niezabitowska-Wiśniewska

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo