barbarzynskie tsunami glowny
38 eksponaty
38 mapa

2 brązowe zapinki krzyżowe, z płytką w formie wydłużonego prostokąta przy główce, z guzkami na zakończeniach ramion i główki oraz z nóżką w kształcie główki zwierzęcej. Zapinki pochodzą z grobu zawierającego dwa pochówki szkieletowe. Pierwotnie znajdowały się w nim 3 brązowe zapinki i przęślik z wapienia.

Przypadkowe znalezisko ze schyłku XIX w. Podczas zbierania kamieni na polu odkryto, po raz kolejny w tym miejscu, grób, w tym przypadku zawierający dwa pochówki szkieletowe w głębokiej jamie z wybrukowanym dnem. Z wyposażenia zachowały się 3 zapinki z brązu (2 większe i 1 mniejsza). W trakcie II wojny światowej zabytki te zostały ewakuowane do pałacu w Mołtowie, pow. kołobrzeski. W 2016 r. 2 zapinki odnaleziono w pobliżu miejsca ich ukrycia.

Zapinki krzyżowe, dawniej uważane za fibule nawiązujące do okazów spotykanych w południowej Szwecji, obecnie są określane jako formy lokalne, nawiązujące do znalezisk charakterystycznych dla zachodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego.

Chronologia:

koniec V w. - pocz. VI w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. H. Machajewski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo