barbarzynskie tsunami glowny
37 eksponaty
37 mapa

2 symetryczne płytki wykonane ze złota, trapezowate, z imitacją nasady przy zakończeniu węższego boku. Prawdopodobnie są to fragm. naszyjnika lub bransolety. Obie są zdobione motywem koncentrycznych kółek i pasma perełkowania ułożonego wzdłuż krawędzi. Spód płytek jest gładki.

Forma i zdobnictwo tych płytek przypomina tradycje złotnictwa skandynawskiego.

Przypadkowe odkrycie z końca lat 30. XX w. Płytki nawiązujące do stylu Sösdala znaleziono na terenie żwirowni koło Skalina. Prawdopodobnie pochodziły z wyposażenia grobu lub ze skarbu.

Chronologia:

V w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. H. Machajewski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo