barbarzynskie tsunami glowny
30 eksponaty
30 mapa

2 zapinki o jednodzielnej konstrukcji, kabłąku rozszerzającym się ku główce i prostokątnej nóżce z pełną pochewką, odkute z 3 warstw cienkiej blachy, złocone na nóżce i pośrodku kabłąka. Zdobią je żłobki i ornament stempelkowy skomponowany z migdałowatych odbić puncy, kółek z centralnie umieszczonym punktem oraz punktów. Pochewki i kabłąki zapinek są uszkodzone. Do pęknięcia i zlutowania kabłąka dłuższej zapinki mogło dojść w warsztacie wytwórcy.

Masywna, ponad półkolista rama sprzączki z pęknięciem przy końcu kabłąka, które może być efektem kształtowania plastycznego.

Podłużna sztabka ze śladami po usunięciu nadmiaru kruszcu w celu wyrównania wagi do ok. 6 uncji rzymskich i opracowaniu powierzchni przy użyciu młotka.

Znalezisko przypadkowe z 1880 r. Przy wydobywaniu starożytnego żużla na potrzeby huty w Chorzowie natrafiono na dużą kotlinkę pieca dymarskiego obudowaną gliną i kamieniami oraz ukryty w niej skarb srebrny. Pierwotnie depozyt mógł znajdować się w naczyniu glinianym, które ustawiono na płaskim kamieniu, nakryto dużym kawałkiem żużla i zasypano warstwą żużli. Skarb zawierał ok. 400 denarów z I i II w. (zbadano 33 denary od Domicjana po początek rządów Septymiusza Sewera i naśladownictwo denara Antonina Piusa), sztabkę srebra oraz części kobiecego stroju: 2 zapinki, ramę sprzączki i wisiorek lunulowaty z fragm. łańcuszka w uszku. Część znalezisk trafiła do Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, reszta znalazła się w rękach prywatnych. Do naszych czasów przetrwały jedynie niemonetarne elementy skarbu z wyjątkiem lunnuli, która zaginęła już XIX w.

Depozyt z Siedlikowa należy do grupy skarbów i bogato wyposażonych pochówków elit barbarzyńskich, zawierających ozdoby i części stroju stylistycznie nawiązujących do tzw. horyzontu Untersiebenbrunn.

Chronologia:

1. poł. V w.

Zbiory:

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Oprac. A. Gałęzowska, P. Silska

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo