barbarzynskie tsunami glowny

Lublin Museum in Lublin

Promocja
Promotion
(5 images)
Aranżacja
Arrangement
(7 images)
Wernisaż
Vernissage
(20 images)
Warsztaty
Workshops
(22 images)
Wykłady
Lectures
(13 images)

Exhibition organised by:

mns uw

Project co-organised by:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo