barbarzynskie tsunami glowny
TSUNAMI internet z okladka 1

Barbarzyńskie tsunami
Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

Aleksander Bursche, Krzysztof Kowalski, Bartłomiej Rogalski (red.)

Publikację przygotowano w ramach projektu Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/02/A/HS3/00389

Redaktorzy: Aleksander Bursche, Krzysztof Kowalski, Bartłomiej Rogalski
Redakcja wydawnicza i korekta: Anna Zapolska, Anna B. Kowalska
Tłumaczenie: Anna Kinecka, Monika Witek
Projekt okładki: Karolina Gołębiowska
Projekt składu: Tomasz Siwulski
Skład i druk: XPRESS Sp. z o.o.

UW ISBN 978-83-61376-47-7
MNS ISBN 978-83-63365-58-5

Pobierz w wersji elektronicznej (13.64 MB)

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo