barbarzynskie tsunami glowny

MPOV

Wystawa Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły stanowi efekt wykonania przez Uniwersytet Warszawski pięcioletniego, interdyscyplinarnego projektu badawczego Maestro p.t. Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/02/A/HS3/00389.

ncn

Realizował go we współpracy z naukowcami zagranicznymi zespół piętnaściorga badaczy z polskich uczelni i muzeów:

Aleksander Bursche (koordynator)
Anna Bitner Wróblewska
Bartosz Kontny
Małgorzata Latałowa
Henryk Machajewski
Magdalena Mączyńska
Sławomir Miłek
Anna Pędziszewska
Marzena Przybyła
Bartłomiej Rogalski
Marcin Rudnicki
Jan Schuster
Joanna Święta-Musznicka
Marcin Wołoszyn
Anna Zapolska
Marcelina Zimny.

Doradzał międzynarodowy Komitet Sterujący w składzie:

Karl-Ernst Behre (Wilhelmshaven)
Claus von Carnap-Bornheim (Schleswig)
Piotr Kaczanowski † (Kraków, do 2015 r.)
Andrzej Kokowski (Lublin), Ulla Lund Hansen (Kopenhaga)
Judyta Rodzińska-Nowak (Kraków, od 2015 r.)

W ramach projektu przeprowadzono badania wykopaliskowe m.in. w Suchaniu, pow. stargardzki i Jaskini Wisielec w Kroczycach-Okupne, pow. zawierciański. Dostarczyły one nowych materiałów z Okresu Wędrówek Ludów, które znajdują się na wystawie. Wykonano i opracowano badania paleobotaniczne ze stanowisk w północnej Polsce w zakresie dotyczącym I tysiąclecia po Chr. Ich rezultaty przedstawiono na ekspozycji. Zweryfikowano również wszystkie pozostające do dyspozycji źródła i materiały.

MPOV fotka

Więcej o projekcie por. www.mpov.uw.edu.pl.

Publikacja: www.brill.com

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo