barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

5 zapinek, w tym:

1 – brązowa zapinka płytowa z ażurową główką;
2 – brązowa zapinka pięciopalczasta;
3 – brązowa zapinka trójpalczasta (zachowane 2 guzki), inkrustowana srebrem i złotem;
4 – brązowa zapinka z ażurową główką; 5 – brązowa zapinka pięciopalczasta.

Planowe badania wykopaliskowe cmentarzyska w Tumianach były prowadzone w latach 1970–1972 przez Krzysztofa Dąbrowskiego i Tadeusza Baranowskiego z Instytutu Historii Kultury Materialnej (aktualnie Instytut Archeologii i Etnologii) Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wcześniej, bo już w 1893 r., z ramienia Towarzystwa Starożytności Prussia wykopaliska na terenie nekropoli prowadził Johannes Heydeck.

Chronologia:

V–VII w.

Zbiory:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Oprac. M.J. Hoffmann

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo