barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Masywne okucie końca pasa o dziobowato uformowanym zakończeniu, formą odpowiadające typowi VI.11 wg Madydy-Legutko. Skuwka rzemienia zaopatrzona w 4 nity jest zdobiona słabo widocznymi liniami rytymi. Wzdłuż krawędzi oraz po obu stronach środkowej wypukłości okucia znajdują się częściowo zatarte pasma delikatnego ornamentu „wilczych zębów”, wykonanego rylcem.

Okucia dziobowate są spotykane w kulturze wielbarskiej i na terenach bałtyjskich zarówno w grobach męskich jak i kobiecych, a w jednym przypadku zastosowano je w uprzęży końskiej (cmentarzysko w Sątocznie, woj. warmińsko-mazurskie, stan. 3).

Znalezisko przypadkowe z 2001 r. Okucie zostało odkryte w lesie pod Ulowem, w pobliżu stan. 9 (osada kultury wielbarskiej).

Chronologia:

2. poł. IV – 1. poł. V w.

Zbiory:

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

Oprac. B. Niezabitowska-Wiśniewska

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo