barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Okucie końca pasa o dziobowato uformowanym zakończeniu, w górnej partii zdobione motywem krzyżujących się linii rytych. Skuwka rzemienia jest zaopatrzona w 2 nity i podkreślona głębokimi żłobkami. Należy do typu VI.11 wg Madydy-Legutko.
Okucia dziobowate występują nieliczne w kulturze przeworskiej i na Pomorzu Zachodnim, częściej są spotykane na terenach bałtyjskich (kultura Dollkeim/Kovrovo), nad dolną Wisłą, prawobrzeżnym Mazowszu i w Kotlinie Hrubieszowskiej.

Znalezisko przypadkowe z 2001 r. Okucie zostało odkryte w lesie pod Ulowem, w pobliżu stan. 3 – cmentarzyska kultury wielbarskiej, które wchodzi w skład kompleksu 8 stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów zlokalizowanych wokół Ulowa, badanych od 2001 r. Odkryto tu 176 grobów, przeważnie ciałopalnych.

Chronologia:

2. poł. IV – 1. poł. V w.

Zbiory:

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

Oprac. B. Niezabitowska-Wiśniewska

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo