barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Srebrna zawieszka toporkowata.

Znalezisko przypadkowe sprzed 1995 r. z obszaru osady w Gródku nad Bugiem (stan. 6). Zawieszka została podarowana Muzeum Zamojskiemu w 1997 r. przez Piotra Kanię.

Chronologia:

3. ćw. IV w.

Zbiory:

Muzeum Zamojskie w Zamościu

Oprac. D. Łysiak

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo