barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Para zapinek kuszowatych ze stopu miedzi, z kabłąkiem z grubej blachy, z płaską rombowatą nóżką z cienkiej blachy.

Grób został odkryty w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych od 1984 r. na cmentarzysku birytualnym (stan. 1C). W niszy wykopanej w bocznej ścianie głównej jamy grobowej znaleziono szkielet małego dziecka leżącego na prawym boku z nieznacznie ugiętymi w kolanach nogami. Na wysokości piersi zmarłego znaleziono parę zapinek. W głównej jamie grobowej odkryto dwa stojące blisko siebie naczynia.
Największa liczba znalezisk fibul o konstrukcji podobnej do odkrytych w grobie 116 pochodzi z terenów dzisiejszej Mołdawii i Rumunii.

Chronologia:

3. ćw. IV w.

Zbiory:

Muzeum Zamojskie w Zamościu

Oprac. D. Łysiak

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo