barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

1 – czarka gliniana ręcznie lepiona, o gładkiej czarnej powierzchni, zdobiona powyżej załomu brzuśca dwoma poziomymi rowkami, a od małego wklęsłego dna poza załom brzuśca podwójnymi rowkami, pomiędzy którymi występują pola wypełnione ornamentem krzyżujących się linii;
2 – zapinka srebrna;
3 – paciorek mozaikowy ze szkła.

Grób zawierający pochówek szkieletowy dziecka, został odkryty podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1978–2002 na cmentarzysku birytualnym (stan. 15). W skład jego wyposażenia wchodziły 2 czarki gliniane lepione ręcznie, igła brązowa, grzebień kościany, amulet z kła dzika, zapinka srebrna i wielobarwny paciorek szklany.

Chronologia:

1. poł. IV – 3. ćw. IV w.

Zbiory:

Muzeum Zamojskie w Zamościu

Oprac. D. Łysiak

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo