barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Brązowa sprzączka do pasa typu Strzegocice-Tiszaladány-Kerč (typ AH44 wg Madydy-Legutko), uszkodzona i naprawiana. Rama, owalna w przekroju z wyprofilowaną osadą kolca jest inkrustowana srebrem. Kolec jest profilowany (wymieniony), skuwka podwójna z sześcioma nitami, z których trzy były wymieniane w trakcie naprawy. Blacha zewnętrzna sprzączki jest zdobiona wzorami wycinanymi i stempelkowymi oraz pozłacana.

Sprzączki typu Strzegocice-Tiszaladány-Kerč znajdowane są szczególnie często nad środkowym Dunajem i w północnej strefie M. Czarnego a także na południu Polski. Masywne pozłacane okazy zdobione stempelkami i ornamentem wycinanym uważa się nieraz za elementy stroju mężczyzn należących do elit militarnych.

Z amatorskich poszukiwań Józefa Kobierzyckiego z lat 1870–1910, w 1945 r. zakupiona do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie od siostry Józefa, Ireny Korab-Kobierzyckiej.

Chronologia:

IV/V – 1. poł. V w.

Zbiory:

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Oprac. J. Andrzejowski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo