barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Brązowa sprzączka do pasa typu Strzegocice-Tiszaladány-Kerč (typ AH43 wg Madydy-Legutko), uszkodzona, o ramie owalnej. Kolec jest profilowany, skuwka podwójna z pięcioma nitami (w tym dwoma wtórnymi – ślad naprawy?). Blacha zewnętrzna jest zdobiona wzorami wycinanymi i stempelkowymi.

Sprzączki typu Strzegocice-Tiszaladány-Kerč występują na rozległym obszarze Europy, szczególnie licznie nad środkowym Dunajem i północnej strefie nadczarnomorskiej. Obecność ich w Polsce południowej wiązać należy zapewne z oddziaływaniem pierwszego z wymienionych ośrodków.

Odkryta prawdopodobnie w pocz. XX w., podczas prac na terenie (lub w rejonie) nowożytnego cmentarza, między dzisiejszymi ul. Lipową i Raabego. Przypuszczalnie wchodziła w skład wyposażenia zniszczonego grobu inhumacyjnego. Do Muzeum Archeologicznego Erazma Majewskiego w Warszawie zabytek przekazał Kozłowski w 1908 r. Naczynia z wyposażenia grobu znajdują się w zbiorach Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Chronologia:

IV/V – 1. poł. V w.

Zbiory:

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Oprac. J. Andrzejowski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo