barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Pucharek szklany, grubościenny, zdobiony szlifowanymi owalami ułożonymi w czterech rzędach oraz płytkimi żłobieniami poziomymi pod krawędzią. Szkło przezroczyste barwy jasnozielonej. W typologii importów rzymskich pucharek odpowiada okazom E 230 wg Eggersa określanym jako typ Kowalki.

Pucharki szklane tego typu wytwarzano w pracowniach nadczarnomorskich. Należą do naczyń szeroko rozpowszechnionych między Morzem Czarnym a Bałtykiem.

Latem 1892 r. natrafiono na groby podczas wydobywania kruszywa w piaśnicy należącej do gospodarza o nazwisku Kropp. W sumie odkryto 7 grobów szkieletowych. Pucharek szklany spoczywał luzem wśród znalezisk wyrzuconych ze zniszczonych pochówków z tego cmentarzyska.

Chronologia:

2. poł. IV w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. H. Machajewski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo