barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Pucharek szklany, grubościenny, zdobiony szlifowanymi owalami ułożonymi w trzech rzędach oraz dwoma płytkimi żłobieniami poziomymi pod krawędzią. Szkło przezroczyste barwy jasnozielonej. W typologii importów rzymskich pucharek odpowiada okazom E 230 wg Eggersa określony jako typ Kowalki (seria IA wg Straume).

Pucharki szklane tego typu wytwarzano w pracowniach nadczarnomorskich. Należą do naczyń szeroko rozpowszechnionych na terenie Barbaricum między Morzem Czarnym a Bałtykiem.

W 1904 r. odkryto przypadkowo 2 groby szkieletowe (mężczyzny i kobiety) w kamiennych skrzyniach pod nasypami kurhanowymi, w których znaleziono elementy stroju, ozdoby, uzbrojenie i importy rzymskie. Dary grobowe złożone w obu pochówkach uległy wymieszaniu. Pucharek szklany umieszczony był pierwotnie w grobie kobiety.

Chronologia:

2. poł. IV w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. H. Machajewski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo