barbarzynskie tsunami glowny
01 eksponaty
01 mapa

Naczynie wazowate o fakturze gładkiej i barwie ciemnobrunatnej. Jest zdobione elementem wieloliniowego zygzaku i kanelury, obwiedzione odciskami stempelka w postaci grzebienia i koncentrycznych kółek. Na przejściu brzuśca w szyjkę jest umieszczone pasmo poziomych fałd przedzielone rzędem odcisków stempelkowych w formie grzebienia i koncentrycznych kółek. W typologii naczyń grupy dębczyńskiej odpowiada okazom grupy A.II.3. wg Machajewskiego.

Poza grupą dębczyńską podobne naczynia występują w zachodniej strefie basenu Morza Bałtyckiego (Jutlandia, wyspy duńskie, Skania).

Przypadkowe odkrycie cmentarzyska z grobami szkieletowymi i ciałopalnymi dokonane w 1909 r. Naczynie znaleziono w grobie szkieletowym razem ze sprzączką żelazną, zapinką brązową oraz kolią paciorków szklanych i bursztynowych.

Chronologia:

2. poł. IV w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. H. Machajewski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo