barbarzynskie tsunami glowny
04 eksponaty
04 mapa

Paciorek szklany niemal kulisty z przedstawieniem głów kobiecych. Na ciemnolazurowym paciorku widoczne są czerwone linie tworzące 4 rzędy pól w kształcie rombów. Część z nich ozdobiona jest wzorem szachownicy. W pozostałych polach znajduje się ornament w postaci żeńskiej główki w stylu egipskim. Paciorek nawiązuje do typu 370 grupy XXIII wg Tempelmann-Mączyńskiej. Podobne wykonywano w warsztatach szklarskich funkcjonujących nad Morzem Czarnym, skąd trafiały między innymi w rejon Morza Bałtyckiego i Północnego.

Ok. poł. lat 20. XIX w. podczas wydobywania margla w dolinie Parsęty przypadkowo odkryto 9 szkieletów osób dorosłych i dzieci. Część z nich złożona była w grobach prawdopodobnie zawierających pochówki podwójne. W jednym z takich grobów odkryto dwie zapinki ułożone po obu stronach szyi osoby pochowanej, a na wysokości klatki piersiowej kolię złożoną z paciorków szklanych, bursztynowych i kościanych. Wśród nich znajdował się okaz z wyobrażeniami głów kobiecych.

Chronologia:

2. poł. III – 1. poł. V w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. H. Machajewski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo