barbarzynskie tsunami glowny
08 eksponaty
08 mapa

Mały kubek gliniany toczony na kole, o gładkiej lśniącej powierzchni barwy stalowoszarej, zdobiony ornamentem równoległych linii rytych na największej wydętości brzuśca i w partii górnej oraz dwoma rzędami wyciskanych regularnych dołków będących najprawdopodobniej naśladownictwem szlifów na naczyniach szklanych.

Grób odkryto w 1985 r. w trakcie badań ratowniczych prowadzonych na niewielkim, „rodowym” cmentarzysku birytualnym (stan. 25). W dużej jamie odkryto pochówek szkieletowy kobiety. Zmarłą pochowano w trumnie o łódkowatym kształcie. W pobliżu jej stóp stały 3 naczynia złożone nieco później niż pochówek. Do jednego z naczyń był włożony kubek ornamentowany wyciskanymi kółkami. Na prawym kolanie zmarłej znajdowały się kości ptasie, na prawej kości udowej złożony był grzebień, a przy lewym kolanie sprzączka brązowa. Kości szkieletu były uszkodzone w miejscu kolan, w sposób sugerujący, że zostały „przerąbane”.

Ceramika wchodząca w skład wyposażenia grobu składała się wyłącznie z naczyń wykonanych na kole, charakterystycznych dla terenów dzisiejszej Mołdawii i Rumunii. Świadczy to o utrzymywaniu mieszkańców Kotliny Hrubieszowskiej kontaktów z terenami nad dolnym Dunajem.

Chronologia:

1. poł. IV w.

Zbiory:

Muzeum Zamojskie w Zamościu

Oprac. D. Łysiak

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo