barbarzynskie tsunami glowny
35 eksponaty
35 mapa

1 – 2 zapinki płytowe ze stopu miedzi grupy West Heslerton/Weimar/Brunnhem o główkach w postaci prostokątnej płytki i facetowanych kabłąkach z polami metopowymi na szczycie. Nóżki zapinek mają postać profilowanej płytki. Jedna z fibul jest zdobiona na główce, kabłąku i stopce grupami koncentrycznych kółek;
2 – zapinka ze stopu miedzi z podwójną sprężyną na wspólnej osi. Kabłąk i zakończona ażurową płytką nóżka są poprzecznie żłobkowane;
3 – zapinka ze stopu miedzi z tzw. fałszywą sprężyną – kabłąk odlany wraz z główką, imitujący cięciwę. Funkcjonalna sprężyna żelazna znajduje się pod główką zapinki. Kabłąk fibuli jest częściowo facetowany;
4 – pierścionek srebrny ze spiralnie zwiniętego drutu;
5 – nóż żelazny z ostrzem prostym i grzbietem lekko łukowatym.

Fibule mają analogie w znaleziskach z V w. z południowej Skandynawii, Gotlandii, a także z Anglii. Złote pierścienie opisanej formy występują w basenie Morza Bałtyckiego.

Okoliczności odkrycia: grób został odkryty w 2010 r. w trakcie badań wykopaliskowych. Cmentarzysko w Czarnówku (stan. 5) jest badane od 1973 r. Odkryto tutaj ok. 2400 grobów datowanych od wczesnej epoki żelaza po wczesne średniowiecze, głównie jednak należących do społeczności kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego. Na niewielką nekropolę z OWL składa się 6 grobów związanych z przebywającą u schyłku V w. w rejonie Czarnówka ludnością skandynawską, do której należała pochowana w ob. 903A kobieta.

Chronologia:

koniec V w. (ok. 500 r.).

Zbiory:

Muzeum w Lęborku

Oprac. J. Schuster

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo