barbarzynskie tsunami glowny
32 eksponaty
32 mapa

2 paradne pozłacane zapinki srebrne typu naddunajskiego, pochodzące ze skarbu interpretowanego jako depozyt kultowy wywodzący się z tradycji skandynawskiej. Ozdoby są niemal identyczne, mają długie rombowate nóżki, krótkie pochewki, wysokie kabłąki oraz główki w formie półkolistej tarczki nakrywającej sprężynę. Do tarczek przytwierdzonych jest po 5 kulistych guzków wykonanych ze złotych taśm, zakończonych nasadkami. Tarczki i nóżki zapinek są ozdobione ornamentyką wycinaną w stylu Sjörup – symetrycznymi motywami spiralnymi i oplecione srebrnymi „perełkowatymi” drucikami. Podobne druciki znajdują się na kabłąkach fibul. Aktualny wygląd zapinek jest wynikiem prac rekonstruktorskich z lat 30. XX w.

Ukryty pod głazem depozyt znaleziono przypadkowo w 1904 r. podczas budowy kolei wąskotorowej ze Świelina do Bobolic. Pierwotnie zawierał on 4 niemal identyczne fibule. Do 1934 r. znajdowały się one w rękach prywatnych (ziemianina Hintze ze Świelina), później zostały przekazane do zbiorów szczecińskich, gdzie poddano je zabiegom konserwatorskim. Pierwotnie 3 zapinki były kompletne, jedna zachowana w kilku fragmentach. W czasie II wojny światowej zabytki te zostały ewakuowane. Dwie zachowały się w Stralsundzie, skąd w 2009 r. trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kolejna zdekompletowana zapinka, została ponownie odnaleziona w 2016 r. w pobliżu miejsca ewakuacji w Mołtowie pod Kołobrzegiem.

Zapinki tego typu w rejonie nadbałtyckim są odkrywane incydentalnie, a występują głównie na obszarach nadreńskim i naddunajskim.

Chronologia:

poł. V w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. H. Machajewski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo