barbarzynskie tsunami glowny
31 eksponaty
31 mapa

Sprzączka pochodząca ze skarbu z Zagorzyna, wykonana z pozłacanego srebra, z litą, półkolistą ramą z pięcioboczną skuwką zdobioną w stylu Untersiebenbrunn. Środkowa część skuwki zdobiona jest wycinanym ornamentem rozetkowym (tzw. Kerbschnitt), zaś kolec zakończony stylizowanym ornamentem w postaci głowy zwierzęcej/ptaka (orła) – ornamentem stemplekowym (Stempelornamentik).

Zabytki podobne do sprzączki z Zagorzyna występują najczęściej w Kotlinie Karpackiej, jak również na Krymie, a także pojedynczo w innych rejonach Europy. J. Werner uważał, że stanowi ona wyrób warsztatów naddunajskich, kontynuujących tradycje prowincjonalnorzymskie. Wg J. Tejrala należy ją datować na 2. ćw. V w.

Przypadkowe odkrycie dokonane ok. 1926/27 r. przez miejscowych włościan. Ogromny skarb, w skład którego, poza opisywaną sprzączką, wchodziły m.in. złote multiple, złote i srebrne monety oraz złote precjoza uległ rozproszeniu w niejasnych okolicznościach. Większość zabytków została odkupiona od znalazców przez różne osoby i następnie sprzedana kolekcjonerom, zaś najcenniejsze wywieziono poza granice Polski lub przetopiono.

Chronologia:

2. ćw. V w.

Zbiory:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Oprac. S. Miłek

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo