barbarzynskie tsunami glowny
57 eksponaty
57 mapa

Zbiór 7 przedmiotów w większości zachowanych fragmentarycznie lub zdeformowanych, w tym: 3 fragm. (połówki) otwartych bransolet z kolbowatymi końcami wykonanymi z brązu, srebra i elektronu; fragm. wygiętego pręta, prawdopodobnie pochodzącego z przerobionej bransolety; trapezowata blaszka z otworkiem zdobiona ornamentem geometrycznym wybijanym puncą; pogięty drut brązowy; prosta sztabka brązu.

Okoliczności odkrycia: fragm. ozdób i sztabka zostały odkryte przypadkowo w 2007 r. Przedmioty wchodzące w skład domniemanego zespołu znaleziono na powierzchni zaoranego pola uprawnego, w sąsiedztwie osady wielokulturowej oznaczonej jako stan. 41 w Machnowie Starym. Zabytki były rozwleczone przez pług, więc można sądzić, że już wcześniej zalegały w wierzchniej warstwie gleby. Cechy formalne oraz jednorodny charakter deformacji ozdób pozwalają sądzić, że pierwotnie tworzyły zespół, prawdopodobnie należący do wytwórcy – jubilera-odlewcy. Obie formy ozdób – bransolety z kolbowatymi zakończeniami i blaszki-zawieszki trapezowate, mają odpowiedniki w znaleziskach związanych z wczesnym osadnictwem słowiańskim na obszarze wschodnioeuropejskim (kultura praska), a także na niektórych terenach środkowoeuropejskich. Bransoletę podobną do znalezionych w Machnowie Starym, wykonaną ze srebra, odkryto na wczesnym słowiańskim grodzisku w Szeligach pod Płockiem, a analogiczne blaszki brązowe wystąpiły w depozycie ozdób z Mogiły w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta.

Chronologia:

VII-VIII w.

Zbiory:

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

Oprac. J. Bagińska

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo