barbarzynskie tsunami glowny
55 eksponaty
55 mapa

1 – ręcznie lepione naczynie, niezdobione, z chropowatą powierzchnią;
2 – ręcznie lepione naczynie, niezdobione, z lekko chropowatą powierzchnią.

Oba naczynia reprezentują najstarszy typ naczyń wczesnośredniowiecznych Słowian północnopołabskich i zachodniopomorskich o wciąż niejasnej chronologii (VI – 1. poł. VIII w.), znany m.in. z osad w Derczewie, Dziedzicach, Łobżanach, Dębczynie pod Białogardem i na Wyspie Solnej w Kołobrzegu. W klasyfikacji meklemburskiej E. Schuldta zaliczone zostały do typu Sukow, w zachodniopomorskiej W. Łosińskiego i R. Rogosza do typu VI (nr 1) i III (nr 2) w rodzinie naczyń A–B.

Oba naczynia pochodzą z systematycznych prac archeologicznych przeprowadzonych z ramienia Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1969 r. przez Antoniego Porzezińskiego na terenie osady wczesnośredniowiecznej w Dziedzicach (stan. 4), odkrytej przypadkowo w 1960 r. przez mieszkańca wsi S. Leszkiewicza. Celem wykopalisk było rozpoznanie najstarszych faz osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Pomorzu Zachodnim, związanego z kształtowaniem się kultury wczesnosłowiańskiej. Oba naczynia odkryto w obiektach mieszkalnych typu półziemiankowego.

Chronologia:

dawniej VI–VII w., obecnie także wskazuje się 1. poł. VIII w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. A. Kowalówka

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo