barbarzynskie tsunami glowny
47 eksponaty
47 mapa

Zapinka ze stopu o niskiej zawartości srebra, z półkolistą płytką główki o pięciu profilowanych wypustkach, zachowana do nasady nóżki. Brakuje większości rombowatej płytki nóżki zakończonej główką zwierzęcą, sprężyny i szpili. Przetrwały dwie z sześciu kolistych oprawek kamieni zdobiących nóżkę, zapewne czerwonych almandynów. Obie płytki mają odlany razem z zapinką tzw. ornament wycinany w postaci wici spiralnych, zaś na płytce główki łukowatych listew. Wzdłuż brzegów ramki płytek i środkowej listwy kabłąka biegnie pasmo naprzemianległych trójkątów, wybitych puncą i zdobionych w technice niello. Zapinka należała do stroju kobiecego, była długo użytkowana i naprawiana; miejscami ma wytarte złocenia oraz ornament na kabłąku, jest łatana czworokątną blaszką przynitowaną do nóżki.

Kilka zapinek tego najpewniej ostrogockiego wzoru (typ Bittenbrunn), przeniesionego na zachód Europy przez grupy ludności znad środkowego Dunaju (?) znanych jest z obszarów merowińskich. Pozostałe dwa znaleziska pochodzą z Dobrego i Dunaföldvár (Węgry). Obie fibule, a także zapinka z Saint-Euphrône (Francja) mogą być wytworami jednego warsztatu lub kręgu warsztatów.

Okoliczności odkrycia: przypadkowe znalezisko z pocz. XX w. W 1909 r. księgowy cukrowni w Dobrem zaoferował archeologowi amatorowi Marianowi Wawrzenieckiemu zapinkę, którą znalazł „na polach“ tej wsi. Zabytek trafił wówczas do zbiorów dawnego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (nr kat. 617).

Chronologia:

koniec V – pocz. VI w.

Zbiory:

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Oprac. A. Gałęzowska

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo