barbarzynskie tsunami glowny
43 eksponaty
43 mapa

Naśladownictwo barbarzyńskie solida Teodozjusza II. Moneta została wybita najprawdopodobniej w 2. poł. V w.

Monetę znaleziono prawdopodobnie na pocz. XIX w., do zbiorów trafiła jako podarunek niejakiego Kratza.

Chronologia:

2. poł. V w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. A. Bursche

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo