barbarzynskie tsunami glowny
51 eksponaty
51 mapa

1–2 – żelazne głownie noży bojowych. Jedna zachowana w całości. Druga, zachowana w 2 fragm., nosi ślady wyginania i jest mocno zniekształcona przez korozję. Obie głownie są wykonane w stylu charakterystycznym dla Bałtów Zachodnich;
3–4 – 2 żelazne groty włóczni/oszczepów silnie zniekształcone przez korozję.;
5–13 – 9 brązowych elementów pasa, w tym: sprzączka z krzyżowym kolcem i zachowanym fragmentem skuwki, kolejne 4 ażurowe okucia pasa, 4 lancetowate okucia końca pasa;
14 – pojedyncza, niewielka ostroga z brązu z haczykami do mocowania do buta;
15 – masywna, całkowicie zachowana zapinka.

Okoliczności odkrycia: Znalezisko przypadkowe p. Tomasza Zajączkowskiego w 2013 r. Zabytki odkryto na niewielkiej przestrzeni spłaszczonego wyniesienia. Koncentracja przedmiotów i ich spójność chronologiczna pozwalają sądzić, że co najmniej część z nich pochodziła z jednego, zniszczonego grobu. Jego inwentarz jest charakterystyczny dla społeczności tzw. grupy olsztyńskiej.

Chronologia:

VI w.

Zbiory:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Oprac. K. Martyka

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo