barbarzynskie tsunami glowny
50 eksponaty
50 mapa

Gliniana urna okienkowa z grobu 66. Starannie wykonane, wypalone na ciemnobrunatny kolor naczynie. „Okienko” nie zostało ukształtowane w trakcie formowania naczynia w mokrej glinie, lecz zostało „wybite” już po wypaleniu urny. W górnej partii brzuśca i u nasady szyjki znajduje się ornament strefowy w formie 2 grup złożonych z 3 dookolnych linii rytych połączonych grupami trzech, na przemian ukośnych kresek.

Badania Johannesa Heydecka przeprowadzone w 1893 r. z ramienia Towarzystwa Starożytności Prussia.

Chronologia:

VI w.

Zbiory:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Oprac. M. J. Hoffmann

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo