barbarzynskie tsunami glowny
34 eksponaty
34 mapa

Naczynie wazowate o brzuścu niemal dwustożkowatym. Naczynie jest zdobione zróżnicowanymi motywami składającymi się z pasmowo ułożonych elementów stempelka – „iksów”, grzebieni, kwadratów a także ukośnych nacięć. Poszczególne pasy elementów zdobniczych przedzielają płytkie poziome linie ryte. Powierzchnia naczynia o barwie ciemnobrunatnej jest gładka.

Podobne naczynia spotyka się na Pomorzu w grupie dębczyńskiej i w kulturze wielbarskiej z fazy cecelskiej. Poza Pomorzem występują w kręgu kultury wspólnoty saskiej w dorzeczu dolnej Łaby i Wezery.

Nie zachowały się dane o okolicznościach i kontekście odkrycia naczynia.

Chronologia:

V w.

Zbiory:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oprac. H. Machajewski

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo