barbarzynskie tsunami glowny
45 eksponaty
45 mapa

Moneta złota (RIC 276), wybita w Konstantynopolu.

Na awersie znajduje się skierowane w prawo popiersie cesarza Teodozjusza II (401–450) w diademie perełkowym, a wokół legenda DN THEODO – SIVS PF AVG. Na rewersie widnieje postać Wiktorii kroczącej w prawo z głową zwróconą w lewo, trzymającej wieniec i glob z krzyżem. W prawym polu znajduje się gwiazda. Wokoło legenda: VICTOR – IA – AVGVSTORVM, a w odcinku: CONOB.

Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe. Moneta została wyorana na polu.

Chronologia:

430–440 r.

Zbiory:

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

Oprac. S. Hanejko

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo