barbarzynskie tsunami glowny
53 eksponaty
53 mapa

14 przedmiotów metalowych, w tym 2 srebrne zapinki z półkolistą tarczką na główce, para kolczyków brązowych z masywnym wielobocznym zakończeniem, srebrna sprzączka o półkolistej ramie, kolista sprzączka mosiężna z ozdobnym kolcem, owalna sprzączka brązowa z trójkątną skuwką, odlewana sprzączka brązowa tzw. bizantyńska, brązowa apulla, przybory toaletowe w postaci lusterka brązowego, dwóch par szczypczyków brązowych i brązowej łyżeczki do czyszczenia uszu oraz fragment miniaturowego brązowego cedzaka.

Badania wykopaliskowe prowadzone na cmentarzyskach alańsko-gockich na Krymie i północnym Kaukazie. Zabytki pochodzą z tzw. kolekcji krymsko-kerczańsko-kaukaskiej Wilhelma Gremplera (obecnie w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu). Część z nich jest plonem podróży, jakie w latach 90. XIX w. odbył ten badacz na Krym i Kaukaz w poszukiwaniu śladów osadnictwa wschodnich Gotów. Większość zabytków została zakupiona w latach 1909 i 1910 przez fundację jego imienia od ówczesnego właściciela Piotra Mavrogordato i pochodzi z opublikowanego częściowo cmentarzyska w Gurzuf koło Jałty oraz z rozległego cmentarzyska w Suuk-su, również na Krymie.

Omawiane przedmioty datowane są głównie na V w. i należą do typowego wyposażenia grobów katakumbowych z nekropoli społeczności alańsko-gockich, zakładanych w górskiej strefie południowego Krymu. Były one najintensywniej użytkowane od V do VII w., a niektóre z nich, jak Suuk-su, funkcjonowały aż do XII w.

Chronologia:

V–VII w.

Zbiory:

Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia

Oprac. P. Madera

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo